myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของสินค้า en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com ขนมหมี่กรอบแบบถุงจีบข้าง 100 ถุง ปั้นกลม 12 ลูกต่อถุง ราคารวมค่าจัดส่งแล้วทั่วประเทศ http://meekrob.myreadyweb.com/product/detail-156172.html <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">หมี่กรอบ 3 รส</span><span style="color: inherit; font-family: inherit; line-height: 1.5em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">&nbsp;</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">บรรจุแบบถุงพลาสติกขยายข้าง</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">ขนาดกว้าง 8 cm. , สูง 17 cm.รวมหัวถุงโดยประมาณ</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">12 ลูก/ถุง</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">ราคาส่ง 100 ถุง ๆ ละ 23 บาท/ถุง = 2300 บาท</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">รวมค่าจัดส่งแล้วทั่วประเทศทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">ราคารวมหัวจับถุง แต่ไม่รวมฉลากกลมหน้าถุง</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: xx-large; color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 102, 0); font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">มีหูจับหัวถุง 3 แบบและแบบไม่มีหัวถุง</span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: small; color: rgb(255, 102, 0); font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">1. แบบโบว์ปลายแหลม</span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 102, 0); font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><img alt="" height="146" src="http://i.lnwfile.com/4jkl6k.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" width="82" /></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">&nbsp;</p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: inherit; color: rgb(255, 102, 0); font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">2. แบบลายขาวแดงตัวอักษร Delicious</span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><img alt="" height="147" src="http://i.lnwfile.com/a20st0.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" width="97" /></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: inherit; color: rgb(255, 102, 0); font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">3. แบบโบว์กลม</span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><img alt="" height="148" src="http://i.lnwfile.com/tg8ewj.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" width="91" /></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> สีสันสดใสด้วยหัวจับถุงที่สดใส+ดูสะอาดตา น่ารับประทานกว่าเดิม เหมาะกับกลุ่มลูกค้าทุกประเภท &nbsp;เช่น ร้านจำหน่ายของฝาก , ร้านกาแฟ , ร้านค้าย่านสำนักงาน&nbsp; เป็นต้น</p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> รายละเอียด<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - กรุณาระบุหัวจับถุงขนม เวลาสั่งซื้อด้วยนะคะ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าสำหรับผู้สั่งซื้อไปดูตัวอย่าง หากไม่ระบุมาทางร้านจะจัดส่งแบบไม่มีหูจับหัวถุงให้คะ</p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- จัดส่งแบบไม่มีหัวถุงราคาเดียวกันคะ คุณลูกค้าสามารถจัดทำฉลากหรือหาหัวถุงที่ชอบติดเองได้คะ<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - สามารถใช้ลูกแม็กเย็บหัวถุงหรือป้ายชื่อร้านติดได้ (ตามตัวอย่างรูปสินค้าเป็นการติดฉลากทับลูกแม็กที่เย็บหัวถุง)<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - บรรจุหมี่ก้อนกลม 12 ก้อน ขนาดก้อนหมี่ใหญ่ประมาณลูกปิงปอง<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - บรรจุ 150 กรัม / ถุงโดยประมาณ<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - ถุงพลาสติกชนิดหนาซีลปากถุงกันอากาศเข้าอย่างดีด้วยรอยซีลกว้าง 5 มม. เพื่อเก็บรักษาได้นานขึ้น<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - ระยะเวลาในการเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติเก็บได้นาน&nbsp; 6 เดือน , เก็บรักษาในอุณหภูมิเย็น / ห้องแอร์ อยู่ได้นาน 1 ปี (เฉพาะหมี่กรอบที่ปิดผนึกปากถุงด้วยการซีลปากถุงแล้ว ไม่มีการแกะปากถุง)&nbsp;<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - หลีกเลี่ยงอากาศร้อน+ พื้นที่ร้อน เพราะจะทำให้หมี่คลายตัวและเสียไว<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - ขายปลีกหน้าร้านทั่วไป 30-40 บาท หรือแล้วแต่ลูกค้าจำหน่าย &nbsp;กลุ่มลูกค้าที่เหมาะ เช่น ร้านกาแฟ,ตลาดของฝาก,ร้านเบเกอรี่,ถนนคนเดิน,แหล่งชุมชน,สถานศึกษา,สถานที่ราชการ เป็นต้น</p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> .................................................<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> หมี่กรอบ 3 รส<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> <span style="font-size: small; color: inherit; font-family: Tahoma; background-repeat: no-repeat no-repeat;">โดย บ้านหมี่กรอบ</span>.com<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> ติดต่อ 081-658-3016&nbsp;&nbsp;&nbsp; LINE : 0816489794&nbsp;&nbsp; Mail : Vannaherb@gmail.com</p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">&nbsp;</p> <div class="detail-img" style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 14px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><img src="http://i.lnwfile.com/4jkl6k.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /><img src="http://i.lnwfile.com/a20st0.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /><img src="http://i.lnwfile.com/tg8ewj.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /><img src="http://i.lnwfile.com/78zni5.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /><img src="http://i.lnwfile.com/d6m3uh.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /></div> Thu, 23 May 2013 16:25:00 +0700 หมี่กรอบกล่องกระดาษ ทรงกระเช้า 200 กล่อง ๆ ละ 30 บาท http://meekrob.myreadyweb.com/product/detail-153816.html <div class="tabPanel mceContentBody" id="detail" itemprop="description" style="display: block;"> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: 'Tahoma'; background-color: #ffffff; color: #ff6600;">หมี่กรอบ 3 รส </span></strong></span><br /> <strong><span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; background-color: #ffffff; color: #ff6600;">บรรจุแบบกล่องกระดาษ</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">สีสันสดใส ดูสะอาดตา น่ารับประทานกว่าเดิม เหมาะกับกลุ่มลูกค้าตลาดกลางถึงบน&nbsp; </span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">เช่น ร้านจำหน่ายของฝาก , ร้านกาแฟ , ร้านค้าย่านสำนักงาน&nbsp; เป็นต้น</span><br /> <br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">รายละเอียด</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- กรุณาระบุสีกล่องเวลาสั่งซื้อด้วยนะคะ หากไม่ระบุมาทางร้านจะเป็นผู้จัดให้ตามเหมาะสมคะ มีสีดำแดง และ น้ำตาลชมพู</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ขนาดกล่องกระดาษ&nbsp; 7.5*7.5*9 cm (กว้าง*ยาว*สูง&nbsp; วัดจากฐานถึงฝากล่อง ไม่รวมโบว์)</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- กล่องเคลือบเงาด้านนอก มีพลาสติกปิดช่องหน้าต่างกันฝุ่น</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- สามารถใช้ลูกแม็กเย็บป้ายชื่อร้านติดได้ (ตามตัวอย่างรูปสินค้า)</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- บรรจุหมี่ก้อนกลมใหญ่ 7 ก้อน ขนาดก้อนหมี่กว้างประมาณ 5 ซม. สูง 3 ซม. (ใหญ่กว่าการปั้นกลมของท้องตลาดทั่วไป)</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- บรรจุ 150 กรัม / กล่อง โดยประมาณ</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ด้านในกล่อง บรรจุหมี่กรอบลงถุงแก้วซีลปากถุงกันอากาศเข้า เพื่อเก็บได้นานขึ้น ( หมี่กรอบไม่ได้สัมผัสกล่องโดยตรง )</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ระยะเวลาในการเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติเก็บได้นาน&nbsp; 6 เดือน , เก็บรักษาในอุณหภูมิเย็นอยู่ได้นาน 1 ปี (เฉพาะหมี่กรอบที่ปิดผนึกปากถุงด้วยการซีลปากถุงแล้ว) </span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- หลีกเลี่ยงอากาศร้าน พื้นที่ร้อน เพราะจะทำให้หมี่คลายตัวและเสียไว</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ขายปลีกหน้าร้าน 40-50 บาท หรือแล้วแต่ลูกค้าจำหน่าย&nbsp;&nbsp; กลุ่มลูกค้าที่เหมาะ เช่น ร้านกาแฟ,ตลาดของฝาก,ร้านเบเกอรี่,ถนนคนเดิน,แหล่งชุมชน,สถานศึกษา,สถานที่ ราชการ เป็นต้น</span><br /> <br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; color: #ff6600;">ราคาขายส่ง (ไม่ติดฉลาก ไม่มีป้ายชื่อร้าน ลูกค้าต้องจัดพิมพ์เองคะ)</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; color: #ff6600;">50 กล่อง 35 บาท </span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; color: #ff6600;">100 กล่อง 33 บาท</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; color: #ff6600;">200 กล่องขึ้นไป 30 บาท</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; color: #ff6600;">*ราคารวมค่าจัดส่งแล้วทั่วประเทศ โดยขนส่งเอกชน บจก.พัสดุภัณฑ์ไทย </span><br /> <br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">การจัดส่ง</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- จัดส่งสินค้าหลังชำระเงินแล้วไม่เกิน 3-5 วันทำการ (ระยะเวลาในการผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณคิวลูกค้า)</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- จัดส่งผ่าน บจก.พัสดุภัณฑ์ไทย</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ระยะเวลาในการรับสินค้า ในเขต อ.เมือง 3 วันทำการ ,ต่างอำเภอไม่เกิน 5 วันทำการ</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- เพื่อความรวดเร็วในการรับสินค้าสามารถติดต่อรับเองที่ศูนย์กระจายสินค้าใน แต่ละจังหวัด กทม. รับได้ที่ศูนย์ลาดกระบัง สามารถรับสินค้าได้วันถัดไปนับจากวันที่จัดส่ง</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ยกเว้นการจัดส่งจังหวัดที่เป็นหมู่เกาะ หรือ อ.ห่างไกล คิดค่าจัดส่งเพิ่มเติม กรุณาสอบถามอีกครั้ง , จัดส่งผ่านไปรษณีย์เท่านั้น</span><br /> <br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">.................................................</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">หมี่กรอบ 3 รส</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">โดย บ้านหมี่กรอบ</span><span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">.com</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">ติดต่อ 081-658-3016&nbsp;&nbsp;&nbsp; LINE : 0816489794&nbsp;&nbsp; Mail : Vannaherb@gmail.com</span></p> <div class="detail-img"><img src="http://i.lnwfile.com/z9dc31.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/xdzjsr.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/oosaka.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/r8h95j.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/ppi8rq.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/huim2r.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/mjuzyf.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/p2aayr.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/tq27jx.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/1l2njt.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/b5nm49.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/pmmrvo.jpg" /></div> </div> Thu, 23 May 2013 16:23:00 +0700 หมี่กรอบกล่องกระดาษ ทรงกระเช้า 100 กล่อง ๆ ละ 33 บาท http://meekrob.myreadyweb.com/product/detail-153815.html <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: 'Tahoma'; background-color: #ffffff; color: #ff6600;">หมี่กรอบ 3 รส </span></strong></span><br /> <strong><span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; background-color: #ffffff; color: #ff6600;">บรรจุแบบกล่องกระดาษ ดำ-แดง และ น้ำตาล-ชมพู</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">สีสันสดใส ดูสะอาดตา น่ารับประทานกว่าเดิม เหมาะกับกลุ่มลูกค้าตลาดกลางถึงบน&nbsp; </span></p> <p><span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">เช่น ร้านจำหน่ายของฝาก , ร้านกาแฟ , ร้านค้าย่านสำนักงาน&nbsp; เป็นต้น</span><br /> <br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">รายละเอียด</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- กรุณาระบุสีกล่องเวลาสั่งซื้อด้วยนะคะ หากไม่ระบุมาทางร้านจะเป็นผู้จัดให้ตามเหมาะสมคะ มีสีดำแดง และ น้ำตาลชมพู</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ขนาดกล่องกระดาษ&nbsp; 7.5*7.5*9 cm (กว้าง*ยาว*สูง&nbsp; วัดจากฐานถึงฝากล่อง ไม่รวมโบว์)</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- กล่องเคลือบเงาด้านนอก มีพลาสติกปิดช่องหน้าต่างกันฝุ่น</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- สามารถใช้ลูกแม็กเย็บป้ายชื่อร้านติดได้ (ตามตัวอย่างรูปสินค้า)</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- บรรจุหมี่ก้อนกลมใหญ่ 7 ก้อน ขนาดก้อนหมี่กว้างประมาณ 5 ซม. สูง 3 ซม. (ใหญ่กว่าการปั้นกลมของท้องตลาดทั่วไป)</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- บรรจุ 150 กรัม / กล่อง โดยประมาณ</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ด้านในกล่อง บรรจุหมี่กรอบลงถุงแก้วซีลปากถุงกันอากาศเข้า เพื่อเก็บได้นานขึ้น ( หมี่กรอบไม่ได้สัมผัสกล่องโดยตรง )</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ระยะเวลาในการเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติเก็บได้นาน&nbsp; 6 เดือน , เก็บรักษาในอุณหภูมิเย็นอยู่ได้นาน 1 ปี (เฉพาะหมี่กรอบที่ปิดผนึกปากถุงด้วยการซีลปากถุงแล้ว) </span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- หลีกเลี่ยงอากาศร้าน พื้นที่ร้อน เพราะจะทำให้หมี่คลายตัวและเสียไว</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ขายปลีกหน้าร้าน 40-50 บาท หรือแล้วแต่ลูกค้าจำหน่าย&nbsp;&nbsp; กลุ่มลูกค้าที่เหมาะ เช่น ร้านกาแฟ,ตลาดของฝาก,ร้านเบเกอรี่,ถนนคนเดิน,แหล่งชุมชน,สถานศึกษา,สถานที่ ราชการ เป็นต้น</span><br /> <br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; color: #ff6600;">ราคาขายส่ง (ไม่ติดฉลาก ไม่มีป้ายชื่อร้าน ลูกค้าต้องจัดพิมพ์เองคะ)</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; color: #ff6600;">50 กล่อง 35 บาท </span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; color: #ff6600;">100 กล่อง 33 บาท</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; color: #ff6600;">200 กล่องขึ้นไป 30 บาท</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; color: #ff6600;">*ราคารวมค่าจัดส่งแล้วทั่วประเทศ โดยขนส่งเอกชน บจก.พัสดุภัณฑ์ไทย </span><br /> <br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">การจัดส่ง</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- จัดส่งสินค้าหลังชำระเงินแล้วไม่เกิน 3-5 วันทำการ (ระยะเวลาในการผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณคิวลูกค้า)</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- จัดส่งผ่าน บจก.พัสดุภัณฑ์ไทย</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ระยะเวลาในการรับสินค้า ในเขต อ.เมือง 3 วันทำการ ,ต่างอำเภอไม่เกิน 5 วันทำการ</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- เพื่อความรวดเร็วในการรับสินค้าสามารถติดต่อรับเองที่ศูนย์กระจายสินค้าใน แต่ละจังหวัด กทม. รับได้ที่ศูนย์ลาดกระบัง สามารถรับสินค้าได้วันถัดไปนับจากวันที่จัดส่ง</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ยกเว้นการจัดส่งจังหวัดที่เป็นหมู่เกาะ หรือ อ.ห่างไกล คิดค่าจัดส่งเพิ่มเติม กรุณาสอบถามอีกครั้ง , จัดส่งผ่านไปรษณีย์เท่านั้น</span><br /> <br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">.................................................</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">หมี่กรอบ 3 รส</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">โดย บ้านหมี่กรอบ</span><span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">.com</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">ติดต่อ 081-658-3016&nbsp;&nbsp;&nbsp; LINE : 0816489794&nbsp;&nbsp; Mail : Vannaherb@gmail.com</span></p> <div class="detail-img"><img src="http://i.lnwfile.com/z9dc31.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/xdzjsr.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/oosaka.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/r8h95j.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/ppi8rq.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/huim2r.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/mjuzyf.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/p2aayr.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/tq27jx.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/1l2njt.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/4a4pg6.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/pmmrvo.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/b5nm49.jpg" /></div> Thu, 23 May 2013 16:21:00 +0700 หมี่กรอบกล่องกระดาษ ทรงกระเช้า 50 กล่อง ๆ ละ 35 บาท http://meekrob.myreadyweb.com/product/detail-153814.html <p style="text-align: left;"><span style="font-size: medium;"><strong><span style="font-family: 'Tahoma'; background-color: #ffffff; color: #ff6600;">หมี่กรอบ 3 รส </span></strong></span><br /> <strong><span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; background-color: #ffffff; color: #ff6600;">บรรจุแบบกล่องกระดาษ ดำ-แดง และ น้ำตาล-ชมพู</span></strong></p> <p style="text-align: left;"><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">สีสันสดใส ดูสะอาดตา น่ารับประทานกว่าเดิม เหมาะกับกลุ่มลูกค้าตลาดกลางถึงบน&nbsp; </span></p> <p style="text-align: left;"><span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">เช่น ร้านจำหน่ายของฝาก , ร้านกาแฟ , ร้านค้าย่านสำนักงาน&nbsp; เป็นต้น</span><br /> <br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">รายละเอียด</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- กรุณาระบุสีกล่องเวลาสั่งซื้อด้วยนะคะ หากไม่ระบุมาทางร้านจะเป็นผู้จัดให้ตามเหมาะสมคะ มีสีดำแดง และ น้ำตาลชมพู</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ขนาดกล่องกระดาษ&nbsp; 7.5*7.5*9 cm (กว้าง*ยาว*สูง&nbsp; วัดจากฐานถึงฝากล่อง ไม่รวมโบว์)</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- กล่องเคลือบเงาด้านนอก มีพลาสติกปิดช่องหน้าต่างกันฝุ่น</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- สามารถใช้ลูกแม็กเย็บป้ายชื่อร้านติดได้ (ตามตัวอย่างรูปสินค้า)</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- บรรจุหมี่ก้อนกลมใหญ่ 7 ก้อน ขนาดก้อนหมี่กว้างประมาณ 5 ซม. สูง 3 ซม. (ใหญ่กว่าการปั้นกลมของท้องตลาดทั่วไป)</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- บรรจุ 150 กรัม / กล่อง โดยประมาณ</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ด้านในกล่อง บรรจุหมี่กรอบลงถุงแก้วซีลปากถุงกันอากาศเข้า เพื่อเก็บได้นานขึ้น ( หมี่กรอบไม่ได้สัมผัสกล่องโดยตรง )</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ระยะเวลาในการเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติเก็บได้นาน&nbsp; 6 เดือน , เก็บรักษาในอุณหภูมิเย็นอยู่ได้นาน 1 ปี (เฉพาะหมี่กรอบที่ปิดผนึกปากถุงด้วยการซีลปากถุงแล้ว) </span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- หลีกเลี่ยงอากาศร้าน พื้นที่ร้อน เพราะจะทำให้หมี่คลายตัวและเสียไว</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ขายปลีกหน้าร้าน 40-50 บาท หรือแล้วแต่ลูกค้าจำหน่าย&nbsp;&nbsp; กลุ่มลูกค้าที่เหมาะ เช่น ร้านกาแฟ,ตลาดของฝาก,ร้านเบเกอรี่,ถนนคนเดิน,แหล่งชุมชน,สถานศึกษา,สถานที่ ราชการ เป็นต้น</span><br /> <br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; color: #ff6600;">ราคาขายส่ง (ไม่ติดฉลาก ไม่มีป้ายชื่อร้าน ลูกค้าต้องจัดพิมพ์เองคะ)</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; color: #ff6600;">50 กล่อง 35 บาท </span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; color: #ff6600;">100 กล่อง 33 บาท</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; color: #ff6600;">200 กล่องขึ้นไป 30 บาท</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma'; color: #ff6600;">*ราคารวมค่าจัดส่งแล้วทั่วประเทศ โดยขนส่งเอกชน บจก.พัสดุภัณฑ์ไทย </span><br /> <br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">การจัดส่ง</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- จัดส่งสินค้าหลังชำระเงินแล้วไม่เกิน 3-5 วันทำการ (ระยะเวลาในการผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณคิวลูกค้า)</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- จัดส่งผ่าน บจก.พัสดุภัณฑ์ไทย</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ระยะเวลาในการรับสินค้า ในเขต อ.เมือง 3 วันทำการ ,ต่างอำเภอไม่เกิน 5 วันทำการ</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- เพื่อความรวดเร็วในการรับสินค้าสามารถติดต่อรับเองที่ศูนย์กระจายสินค้าใน แต่ละจังหวัด กทม. รับได้ที่ศูนย์ลาดกระบัง สามารถรับสินค้าได้วันถัดไปนับจากวันที่จัดส่ง</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">- ยกเว้นการจัดส่งจังหวัดที่เป็นหมู่เกาะ หรือ อ.ห่างไกล คิดค่าจัดส่งเพิ่มเติม กรุณาสอบถามอีกครั้ง , จัดส่งผ่านไปรษณีย์เท่านั้น</span><br /> <br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">.................................................</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">หมี่กรอบ 3 รส</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">โดย บ้านหมี่กรอบ</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">www.banmeekrob.lnwshop.com</span><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">ติดต่อ 081-658-3016&nbsp;&nbsp;&nbsp; LINE : 0816489794&nbsp;&nbsp; Mail : Vannaherb@gmail.com</span><br /> &nbsp;</p> <div class="detail-img"><img src="http://i.lnwfile.com/z9dc31.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/4dhxgu.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/xdzjsr.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/oosaka.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/r8h95j.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/ppi8rq.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/huim2r.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/mjuzyf.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/lf52yj.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/p2aayr.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/tq27jx.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/1l2njt.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/b5nm49.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/pmmrvo.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/4a4pg6.jpg" /></div> Thu, 23 May 2013 16:20:00 +0700 หมี่กรอบกล่องพลาสติกทรงกระเช้า 200 กล่องขึ้นไป http://meekrob.myreadyweb.com/product/detail-22357.html <p><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">หมี่กรอบจำนวน 200 กล่องขึ้นไป &nbsp;ราคากล่องละ 23 บาท&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">หน้าหมี่กรอบให้เลือก</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- หน้าหมูหยอง </span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- หน้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์และลูกเกด</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- หน้าถั่วลิสงและงาดำ</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- หน้าถั่วเหลืองซีกและถั่วลันเตา</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- หน้าเยลลี่และลูกเกด</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: medium; color: #ff6600;"><strong>หมี่กรอบ 3 รส </strong></span><br /> <span style="font-size: medium; color: #ff6600;"><strong>บรรจุแบบกล่องกระเช้า พลาสติกใส</strong></span><br /> <br /> เหมาะกับกลุ่มลูกค้าทุกตลาด&nbsp; เช่น ร้านจำหน่ายของฝาก , ร้านกาแฟ , ร้านค้าย่านสำนักงาน , ตลาดนัด&nbsp; เป็นต้น<br /> <br /> รายละเอียด<br /> - กรุณาระบุหน้าหมี่ที่ต้องการด้วยค่ะ<br /> - ขนาดกล่อง&nbsp; ขนาด 11x11x6.5 cm. (กว้าง*ยาว*สูง&nbsp; วัดจากฐานถึงฝากล่อง )<br /> - กล่องทำมาจากพลาสติกเกรดอาหาร<br /> - บรรจุหมี่ ไม่ปั้นก้อน บรรจุเต็ม พร้อมแต่งหน้าหมี่กรอบด้วยธัญพืช<br /> - บรรจุ 150 กรัม / กล่อง โดยประมาณ<br /> - ระยะเวลาในการเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติเก็บได้นาน&nbsp; 3 เดือน , เก็บรักษาในอุณหภูมิเย็นอยู่ได้นาน 6 เดือน&nbsp; (เฉพาะหมี่กรอบที่ปิดผนึกฝากอย่างแน่นหนาแล้ว)<br /> - หลีกเลี่ยงอากาศร้อน พื้นที่ร้อน เพราะจะทำให้หมี่คลายตัวและเสียไว<br /> - ขายปลีกหน้าร้าน 35-40 บาท หรือแล้วแต่ลูกค้าจำหน่าย&nbsp;&nbsp; กลุ่มลูกค้าที่เหมาะ เช่น ร้านกาแฟ,ตลาดของฝาก,ร้านเบเกอรี่,ถนนคนเดิน,แหล่งชุมชน,สถานศึกษา,สถานที่ ราชการ เป็นต้น<br /> <br /> ราคาขายส่ง (ไม่ติดฉลาก ไม่มีป้ายชื่อร้าน ลูกค้าต้องจัดพิมพ์เองคะ)<br /> 50 กล่อง 27 บาท<br /> 100 กล่อง 25 บาท<br /> 200 กล่องขึ้นไป 23 บาท<br /> *ราคารวมค่าจัดส่งแล้วทั่วประเทศ โดยขนส่งเอกชน บจก.พัสดุภัณฑ์ไทย สาขานครปฐม<br /> <br /> การจัดส่ง<br /> - จัดส่งสินค้าหลังชำระเงินแล้วไม่เกิน 3-5 วันทำการ (ระยะเวลาในการผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณคิวลูกค้า)<br /> - จัดส่งผ่าน บจก.พัสดุภัณฑ์ไทย<br /> - ระยะเวลาในการรับสินค้า ในเขต อ.เมือง 3 วันทำการ ,ต่างอำเภอไม่เกิน 5 วันทำการ<br /> - เพื่อความรวดเร็วในการรับสินค้าสามารถติดต่อรับเองที่ศูนย์กระจายสินค้าใน แต่ละจังหวัด กทม. รับได้ที่ศูนย์ลาดกระบัง สามารถรับสินค้าได้วันถัดไปนับจากวันที่จัดส่ง ต่างจังหวัดกรุณาสอบถามอีกครั้ง<br /> - ยกเว้นการจัดส่งจังหวัดที่เป็นหมู่เกาะ หรือ อ.ห่างไกล คิดค่าจัดส่งเพิ่มเติม กรุณาสอบถามอีกครั้ง , จัดส่งผ่านไปรษณีย์เท่านั้น<br /> <br /> .................................................<br /> หมี่กรอบ 3 รส<br /> โดย บ้านหมี่กรอบ.com<br /> ติดต่อ 081-658-3016&nbsp;&nbsp;&nbsp; LINE : 0816489794&nbsp;&nbsp; Mail : Vannaherb@gmail.com</span><br /> &nbsp;</p> <div class="detail-img"><img src="http://i.lnwfile.com/wtqj1b.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/xjiwha.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/9er5vg.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/lw8q2r.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/ibn8fq.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/qxycv3.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/20jyps.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/menb4t.jpg" /></div> Thu, 23 May 2013 16:11:00 +0700 หมี่กรอบกล่องพลาสติก ทรงกระเช้า 100 กล่อง http://meekrob.myreadyweb.com/product/detail-22304.html <p><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">หมี่กรอบจำนวน 100 กล่องขึ้นไป &nbsp;ราคากล่องละ 25 บาท&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">หน้าหมี่กรอบให้เลือก</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- หน้าหมูหยอง </span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- หน้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์และลูกเกด</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- หน้าถั่วลิสงและงาดำ</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- หน้าถั่วเหลืองซีกและถั่วลันเตา</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- หน้าเยลลี่และลูกเกด</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: medium; color: #ff6600;"><strong>หมี่กรอบ 3 รส </strong></span><br /> <span style="font-size: medium; color: #ff6600;"><strong>บรรจุแบบกล่องกระเช้า พลาสติกใส</strong></span><br /> <br /> เหมาะกับกลุ่มลูกค้าทุกตลาด&nbsp; เช่น ร้านจำหน่ายของฝาก , ร้านกาแฟ , ร้านค้าย่านสำนักงาน , ตลาดนัด&nbsp; เป็นต้น<br /> <br /> รายละเอียด<br /> - กรุณาระบุหน้าหมี่ที่ต้องการด้วยค่ะ<br /> - ขนาดกล่อง&nbsp; ขนาด 11x11x6.5 cm. (กว้าง*ยาว*สูง&nbsp; วัดจากฐานถึงฝากล่อง )<br /> - กล่องทำมาจากพลาสติกเกรดอาหาร<br /> - บรรจุหมี่ ไม่ปั้นก้อน บรรจุเต็ม พร้อมแต่งหน้าหมี่กรอบด้วยธัญพืช<br /> - บรรจุ 150 กรัม / กล่อง โดยประมาณ<br /> - ระยะเวลาในการเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติเก็บได้นาน&nbsp; 3 เดือน , เก็บรักษาในอุณหภูมิเย็นอยู่ได้นาน 6 เดือน&nbsp; (เฉพาะหมี่กรอบที่ปิดผนึกฝากอย่างแน่นหนาแล้ว)<br /> - หลีกเลี่ยงอากาศร้อน พื้นที่ร้อน เพราะจะทำให้หมี่คลายตัวและเสียไว<br /> - ขายปลีกหน้าร้าน 35-40 บาท หรือแล้วแต่ลูกค้าจำหน่าย&nbsp;&nbsp; กลุ่มลูกค้าที่เหมาะ เช่น ร้านกาแฟ,ตลาดของฝาก,ร้านเบเกอรี่,ถนนคนเดิน,แหล่งชุมชน,สถานศึกษา,สถานที่ ราชการ เป็นต้น<br /> <br /> ราคาขายส่ง (ไม่ติดฉลาก ไม่มีป้ายชื่อร้าน ลูกค้าต้องจัดพิมพ์เองคะ)<br /> 50 กล่อง 27 บาท<br /> 100 กล่อง 25 บาท<br /> 200 กล่องขึ้นไป 23 บาท<br /> *ราคารวมค่าจัดส่งแล้วทั่วประเทศ โดยขนส่งเอกชน บจก.พัสดุภัณฑ์ไทย สาขานครปฐม<br /> <br /> การจัดส่ง<br /> - จัดส่งสินค้าหลังชำระเงินแล้วไม่เกิน 3-5 วันทำการ (ระยะเวลาในการผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณคิวลูกค้า)<br /> - จัดส่งผ่าน บจก.พัสดุภัณฑ์ไทย<br /> - ระยะเวลาในการรับสินค้า ในเขต อ.เมือง 3 วันทำการ ,ต่างอำเภอไม่เกิน 5 วันทำการ<br /> - เพื่อความรวดเร็วในการรับสินค้าสามารถติดต่อรับเองที่ศูนย์กระจายสินค้าใน แต่ละจังหวัด กทม. รับได้ที่ศูนย์ลาดกระบัง สามารถรับสินค้าได้วันถัดไปนับจากวันที่จัดส่ง ต่างจังหวัดกรุณาสอบถามอีกครั้ง<br /> - ยกเว้นการจัดส่งจังหวัดที่เป็นหมู่เกาะ หรือ อ.ห่างไกล คิดค่าจัดส่งเพิ่มเติม กรุณาสอบถามอีกครั้ง , จัดส่งผ่านไปรษณีย์เท่านั้น<br /> <br /> .................................................<br /> หมี่กรอบ 3 รส<br /> โดย บ้านหมี่กรอบ.com<br /> ติดต่อ 081-658-3016&nbsp;&nbsp;&nbsp; LINE : 0816489794&nbsp;&nbsp; Mail : Vannaherb@gmail.com</span><br /> &nbsp;</p> <div class="detail-img"><img src="http://i.lnwfile.com/wtqj1b.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/xjiwha.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/9er5vg.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/lw8q2r.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/ibn8fq.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/qxycv3.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/20jyps.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/menb4t.jpg" /></div> Thu, 23 May 2013 16:08:00 +0700 หมี่กรอบกล่องพลาสติก ทรงกระเช้า 50 กล่อง http://meekrob.myreadyweb.com/product/detail-22303.html <p><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">หมี่กรอบจำนวน 50 กล่อง&nbsp; ราคากล่องละ 27 บาท ราคารวมค่าจัดส่งแล้วทั่วประเทศ</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">หน้าหมี่กรอบให้เลือก</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- หน้าหมูหยอง </span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- หน้าเม็ดมะม่วงหิมพานต์และลูกเกด</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- หน้าถั่วลิสงและงาดำ</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- หน้าถั่วเหลืองซีกและถั่วลันเตา</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- หน้าเยลลี่และลูกเกด</span></p> <p><span style="font-size: small; color: #333333; font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: medium; color: #ff6600;"><strong>หมี่กรอบ 3 รส </strong></span><br /> <span style="font-size: medium; color: #ff6600;"><strong>บรรจุแบบกล่องกระเช้า พลาสติกใส</strong></span><br /> <br /> เหมาะกับกลุ่มลูกค้าทุกตลาด&nbsp; เช่น ร้านจำหน่ายของฝาก , ร้านกาแฟ , ร้านค้าย่านสำนักงาน , ตลาดนัด&nbsp; เป็นต้น<br /> <br /> รายละเอียด<br /> - กรุณาระบุหน้าหมี่ที่ต้องการด้วยค่ะ<br /> - ขนาดกล่อง&nbsp; ขนาด 11x11x6.5 cm. (กว้าง*ยาว*สูง&nbsp; วัดจากฐานถึงฝากล่อง )<br /> - กล่องทำมาจากพลาสติกเกรดอาหาร<br /> - บรรจุหมี่ ไม่ปั้นก้อน บรรจุเต็ม พร้อมแต่งหน้าหมี่กรอบด้วยธัญพืช<br /> - บรรจุ 150 กรัม / กล่อง โดยประมาณ<br /> - ระยะเวลาในการเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติเก็บได้นาน&nbsp; 3 เดือน , เก็บรักษาในอุณหภูมิเย็นอยู่ได้นาน 6 เดือน&nbsp; (เฉพาะหมี่กรอบที่ปิดผนึกฝากอย่างแน่นหนาแล้ว)<br /> - หลีกเลี่ยงอากาศร้อน พื้นที่ร้อน เพราะจะทำให้หมี่คลายตัวและเสียไว<br /> - ขายปลีกหน้าร้าน 35-40 บาท หรือแล้วแต่ลูกค้าจำหน่าย&nbsp;&nbsp; กลุ่มลูกค้าที่เหมาะ เช่น ร้านกาแฟ,ตลาดของฝาก,ร้านเบเกอรี่,ถนนคนเดิน,แหล่งชุมชน,สถานศึกษา,สถานที่ ราชการ เป็นต้น<br /> <br /> ราคาขายส่ง (ไม่ติดฉลาก ไม่มีป้ายชื่อร้าน ลูกค้าต้องจัดพิมพ์เองคะ)<br /> 50 กล่อง 27 บาท<br /> 100 กล่อง 25 บาท<br /> 200 กล่องขึ้นไป 23 บาท<br /> *ราคารวมค่าจัดส่งแล้วทั่วประเทศ โดยขนส่งเอกชน บจก.พัสดุภัณฑ์ไทย สาขานครปฐม<br /> <br /> การจัดส่ง<br /> - จัดส่งสินค้าหลังชำระเงินแล้วไม่เกิน 3-5 วันทำการ (ระยะเวลาในการผลิตขึ้นอยู่กับปริมาณคิวลูกค้า)<br /> - จัดส่งผ่าน บจก.พัสดุภัณฑ์ไทย<br /> - ระยะเวลาในการรับสินค้า ในเขต อ.เมือง 3 วันทำการ ,ต่างอำเภอไม่เกิน 5 วันทำการ<br /> - เพื่อความรวดเร็วในการรับสินค้าสามารถติดต่อรับเองที่ศูนย์กระจายสินค้าใน แต่ละจังหวัด กทม. รับได้ที่ศูนย์ลาดกระบัง สามารถรับสินค้าได้วันถัดไปนับจากวันที่จัดส่ง ต่างจังหวัดกรุณาสอบถามอีกครั้ง<br /> - ยกเว้นการจัดส่งจังหวัดที่เป็นหมู่เกาะ หรือ อ.ห่างไกล คิดค่าจัดส่งเพิ่มเติม กรุณาสอบถามอีกครั้ง , จัดส่งผ่านไปรษณีย์เท่านั้น<br /> <br /> .................................................<br /> หมี่กรอบ 3 รส<br /> โดย บ้านหมี่กรอบ.com<br /> ติดต่อ 081-658-3016&nbsp;&nbsp;&nbsp; LINE : 0816489794&nbsp;&nbsp; Mail : Vannaherb@gmail.com</span><br /> &nbsp;</p> <div class="detail-img"><img src="http://i.lnwfile.com/wtqj1b.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/xjiwha.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/9er5vg.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/lw8q2r.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/ibn8fq.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/qxycv3.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/20jyps.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/menb4t.jpg" /></div> Thu, 23 May 2013 16:06:00 +0700 หมี่กรอบกล่องพลาสติก 4 กล่อง http://meekrob.myreadyweb.com/product/detail-22360.html <div><span style="font-size: medium;"><span style="color: #0000ff;">กำหนดสั่งขั้นต่ำ 4 กล่องค่ะ</span> </span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">ราคาปลีกกล่องละ 40 บาท&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">ราคา 160 บาท+EMS 60 บาท ทางไปรษณีย์ไทย</span><br /> <span style="font-size:16px;">รวม 220 บาท</span><span style="font-size: medium;"> </span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><span style="font-size: medium;">(กรุณาระบุหน้าหมี่กรอบที่สั่งซื้อด้วยคะ คละหน้าได้คะ)</span></div> <div><span style="font-size: medium;">ตัวอย่างกล่องตามรูปตัวอย่างค่ะ</span><br /> <br /> <span style="font-size: medium;">หน้าโรยหมี่กรอบ</span><br /> <span style="font-size: medium;">- ลูกเกดและเม็ดมะม่วงหิมพานต์</span><br /> <span style="font-size: medium;">- ลูกเกดและเยลลี่</span><br /> <span style="font-size: medium;">- ถั่วลิสงและงาดำ</span><br /> <span style="font-size: medium;">- หมูหยอง</span><br /> <span style="font-size: medium;">- หน้าถั่วเหลืองซีกและถั่วลันเตา</span></div> <div><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span></div> <div><br /> <span style="font-size: small; font-family: 'Tahoma';">โดย บ้านหมี่กรอบ</span>.com</div> <div class="detail-img"><img src="http://i.lnwfile.com/wtqj1b.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/xjiwha.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/9er5vg.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/lw8q2r.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/ibn8fq.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/qxycv3.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/20jyps.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/menb4t.jpg" /></div> Thu, 23 May 2013 15:56:00 +0700 หมี่กรอบกล่องกระดาษ 4 กล่อง http://meekrob.myreadyweb.com/product/detail-153817.html <p style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600; font-size: medium;">หมี่กรอบ 3 รส </span><br /> <span style="color: #ff6600; font-size: medium;">บรรจุแบบกล่องกระดาษ ดำ-แดง และ น้ำตาล-ชมพู</span></p> <p style="text-align: left;"><br /> สีสันสดใส ดูสะอาดตา น่ารับประทานกว่าเดิม เหมาะกับกลุ่มลูกค้าตลาดกลางถึงบน&nbsp; เช่น ร้านจำหน่ายของฝาก , ร้านกาแฟ , ร้านค้าย่านสำนักงาน&nbsp; เป็นต้น<br /> <br /> รายละเอียด<br /> - กรุณาระบุสีกล่องเวลาสั่งซื้อด้วยนะคะ หากไม่ระบุมาทางร้านจะเป็นผู้จัดให้ตามเหมาะสมคะ มีสีดำแดง และ น้ำตาลชมพู<br /> - ขนาดกล่องกระดาษ&nbsp; 7.5*7.5*9 cm (กว้าง*ยาว*สูง&nbsp; วัดจากฐานถึงฝากล่อง ไม่รวมโบว์)<br /> - กล่องเคลือบเงาด้านนอก มีพลาสติกปิดช่องหน้าต่างกันฝุ่น<br /> - สามารถใช้ลูกแม็กเย็บป้ายชื่อร้านติดได้ (ตามตัวอย่างรูปสินค้า)<br /> - บรรจุหมี่ก้อนกลมใหญ่ 7 ก้อน ขนาดก้อนหมี่กว้างประมาณ 5 ซม. สูง 3 ซม. (ใหญ่กว่าการปั้นกลมของท้องตลาดทั่วไป)<br /> - บรรจุ 150 กรัม / กล่อง โดยประมาณ<br /> - ด้านในกล่อง บรรจุหมี่กรอบลงถุงแก้วซีลปากถุงกันอากาศเข้า เพื่อเก็บได้นานขึ้น ( หมี่กรอบไม่ได้สัมผัสกล่องโดยตรง )<br /> - ระยะเวลาในการเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติเก็บได้นาน&nbsp; 6 เดือน , เก็บรักษาในอุณหภูมิเย็นอยู่ได้นาน 1 ปี (เฉพาะหมี่กรอบที่ปิดผนึกปากถุงด้วยการซีลปากถุงแล้ว)<br /> - หลีกเลี่ยงอากาศร้าน พื้นที่ร้อน เพราะจะทำให้หมี่คลายตัวและเสียไว<br /> - ขายปลีกหน้าร้าน 40-50 บาท หรือแล้วแต่ลูกค้าจำหน่าย&nbsp;&nbsp; กลุ่มลูกค้าที่เหมาะ เช่น ร้านกาแฟ,ตลาดของฝาก,ร้านเบเกอรี่,ถนนคนเดิน,แหล่งชุมชน,สถานศึกษา,สถานที่ ราชการ เป็นต้น<br /> <br /> <span style="color: #ff6600;"><strong>ราคาขายปลีกขั้นต่ำ 4 กล่อง ๆ ละ 45 บาท</strong></span></p> <p><span style="color: #ff6600;"><strong>ราคา 180 บาท&nbsp; ค่าจัดส่ง EMS&nbsp; 60 บาท&nbsp; รวม 240 บาท</strong></span><br /> <br /> .................................................<br /> หมี่กรอบ 3 รส<br /> โดย บ้านหมี่กรอบ<br /> www.banmeekrob.lnwshop.com<br /> ติดต่อ 081-658-3016&nbsp;&nbsp;&nbsp; LINE : 0816489794&nbsp;&nbsp; Mail : Vannaherb@gmail.com</p> <div class="detail-img"><img src="http://i.lnwfile.com/z9dc31.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/xdzjsr.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/oosaka.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/r8h95j.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/ppi8rq.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/huim2r.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/mjuzyf.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/lf52yj.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/p2aayr.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/tq27jx.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/1l2njt.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/b5nm49.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/pmmrvo.jpg" /><img src="http://i.lnwfile.com/4a4pg6.jpg" /></div> Thu, 23 May 2013 15:53:00 +0700 แบบถุงพลาสติกจีบข้าง 4 ถุง http://meekrob.myreadyweb.com/product/detail-156171.html <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">หมี่กรอบ 3 รส&nbsp;</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">บรรจุแบบถุงพลาสติกขยายข้าง</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">ขนาดกว้าง 8 cm. , สูง 17 cm.รวมหัวถุงโดยประมาณ</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">12 ลูก/ถุง</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">ขั้นต่ำ 4 ถุง ๆ ละ 35 บาท</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">ราคา 140 บาท + ค่าจัดส่งแบบ EMS 60 บาท = 200 บาท</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> สีสันสดใสด้วยหัวจับถุงที่สดใส+ดูสะอาดตา น่ารับประทานกว่าเดิม เหมาะกับกลุ่มลูกค้าทุกประเภท &nbsp;เช่น ร้านจำหน่ายของฝาก , ร้านกาแฟ , ร้านค้าย่านสำนักงาน&nbsp; เป็นต้น<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> <br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> รายละเอียด<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - กรุณาระบุหัวจับถุงขนม เวลาสั่งซื้อด้วยนะคะ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าสำหรับผู้สั่งซื้อไปดูตัวอย่าง หากไม่ระบุมาทางร้านจะจัดส่งแบบไม่มีหูจับหัวถุงให้คะ<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - สามารถใช้ลูกแม็กเย็บหัวถุงหรือป้ายชื่อร้านติดได้ (ตามตัวอย่างรูปสินค้าเป็นการติดฉลากสินค้า)<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - บรรจุหมี่ก้อนกลม 12 ก้อน ขนาดก้อนหมี่ใหญ่เท่าลูกปิงปอง<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - บรรจุ 150 กรัม / ถุงโดยประมาณ<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - ถุงพลาสติกชนิดหนาซีลปากถุงกันอากาศเข้าอย่างดีด้วยรอยซีลกว้าง 5 มม. เพื่อเก็บได้นานขึ้น<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - ระยะเวลาในการเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติเก็บได้นาน&nbsp; 6 เดือน , เก็บรักษาในอุณหภูมิเย็น / ห้องแอร์ อยู่ได้นาน 1 ปี (เฉพาะหมี่กรอบที่ปิดผนึกปากถุงด้วยการซีลปากถุงแล้ว)&nbsp;<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - หลีกเลี่ยงอากาศร้อน+ พื้นที่ร้อน เพราะจะทำให้หมี่คลายตัวและเสียไว<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - ขายปลีกหน้าร้านทั่วไป 30-40 บาท หรือแล้วแต่ลูกค้าจำหน่าย &nbsp;กลุ่มลูกค้าที่เหมาะ เช่น ร้านกาแฟ,ตลาดของฝาก,ร้านเบเกอรี่,ถนนคนเดิน,แหล่งชุมชน,สถานศึกษา,สถานที่ราชการ เป็นต้น</p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> .................................................<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> หมี่กรอบ 3 รส<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> <span style="font-size: small; color: inherit; font-family: Tahoma; background-repeat: no-repeat no-repeat;">โดย บ้านหมี่กรอบ</span>.com<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> ติดต่อ 081-658-3016&nbsp;&nbsp;&nbsp; LINE : 0816489794&nbsp;&nbsp; Mail : Vannaherb@gmail.com</p> <div class="detail-img" style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 14px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><img src="http://i.lnwfile.com/tg8ewj.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /><img src="http://i.lnwfile.com/4jkl6k.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /><img src="http://i.lnwfile.com/a20st0.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /><img src="http://i.lnwfile.com/78zni5.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /><img src="http://i.lnwfile.com/d6m3uh.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /></div> Thu, 23 May 2013 15:53:00 +0700 ขนมหมี่กรอบแบบถุงจีบข้าง 50 ถุง ปั้นกลม 12 ลูกต่อถุง ราคารวมค่าจัดส่งแล้วทั่วประเทศ http://meekrob.myreadyweb.com/product/detail-156173.html <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">หมี่กรอบ 3 รส</span><span style="color: inherit; font-family: inherit; line-height: 1.5em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">&nbsp;</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">บรรจุแบบถุงพลาสติกขยายข้าง</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">ขนาดกว้าง 8 cm. , สูง 17 cm.รวมหัวถุงโดยประมาณ</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">12 ลูก/ถุง</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">ราคาส่ง 50 ถุง ๆ ละ 25 บาท/ถุง = 1250 บาท</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">รวมค่าจัดส่งแล้วทั่วประเทศทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">ราคารวมหัวจับถุง แต่ไม่รวมฉลากกลมหน้าถุง</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: xx-large; color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">&nbsp;</span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 102, 0); font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">มีหูจับหัวถุง 3 แบบและแบบไม่มีหัวถุง</span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: small; color: rgb(255, 102, 0); font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">1. แบบโบว์ปลายแหลม</span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 102, 0); font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><img alt="" height="146" src="http://i.lnwfile.com/4jkl6k.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" width="82" /></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">&nbsp;</p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: inherit; color: rgb(255, 102, 0); font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">2. แบบลายขาวแดงตัวอักษร Delicious</span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><img alt="" height="147" src="http://i.lnwfile.com/a20st0.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" width="97" /></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: inherit; color: rgb(255, 102, 0); font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">3. แบบโบว์กลม</span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><img alt="" height="148" src="http://i.lnwfile.com/tg8ewj.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" width="91" /></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> สีสันสดใสด้วยหัวจับถุงที่สดใส+ดูสะอาดตา น่ารับประทานกว่าเดิม เหมาะกับกลุ่มลูกค้าทุกประเภท &nbsp;เช่น ร้านจำหน่ายของฝาก , ร้านกาแฟ , ร้านค้าย่านสำนักงาน&nbsp; เป็นต้น</p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> รายละเอียด<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - กรุณาระบุหัวจับถุงขนม เวลาสั่งซื้อด้วยนะคะ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าสำหรับผู้สั่งซื้อไปดูตัวอย่าง หากไม่ระบุมาทางร้านจะจัดส่งแบบไม่มีหูจับหัวถุงให้คะ</p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- จัดส่งแบบไม่มีหัวถุงราคาเดียวกันคะ คุณลูกค้าสามารถจัดทำฉลากหรือหาหัวถุงที่ชอบติดเองได้คะ<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - สามารถใช้ลูกแม็กเย็บหัวถุงหรือป้ายชื่อร้านติดได้ (ตามตัวอย่างรูปสินค้าเป็นการติดฉลากทับลูกแม็กที่เย็บหัวถุง)<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - บรรจุหมี่ก้อนกลม 12 ก้อน ขนาดก้อนหมี่ใหญ่ประมาณลูกปิงปอง<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - บรรจุ 150 กรัม / ถุงโดยประมาณ<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - ถุงพลาสติกชนิดหนาซีลปากถุงกันอากาศเข้าอย่างดีด้วยรอยซีลกว้าง 5 มม. เพื่อเก็บรักษาได้นานขึ้น<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - ระยะเวลาในการเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติเก็บได้นาน&nbsp; 6 เดือน , เก็บรักษาในอุณหภูมิเย็น / ห้องแอร์ อยู่ได้นาน 1 ปี (เฉพาะหมี่กรอบที่ปิดผนึกปากถุงด้วยการซีลปากถุงแล้ว ไม่มีการแกะปากถุง)&nbsp;<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - หลีกเลี่ยงอากาศร้อน+ พื้นที่ร้อน เพราะจะทำให้หมี่คลายตัวและเสียไว<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - ขายปลีกหน้าร้านทั่วไป 30-40 บาท หรือแล้วแต่ลูกค้าจำหน่าย &nbsp;กลุ่มลูกค้าที่เหมาะ เช่น ร้านกาแฟ,ตลาดของฝาก,ร้านเบเกอรี่,ถนนคนเดิน,แหล่งชุมชน,สถานศึกษา,สถานที่ราชการ เป็นต้น</p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> .................................................<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> หมี่กรอบ 3 รส<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> <span style="font-size: small; color: inherit; font-family: Tahoma; background-repeat: no-repeat no-repeat;">โดย บ้านหมี่กรอบ</span>.com<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> ติดต่อ 081-658-3016&nbsp;&nbsp;&nbsp; LINE : 0816489794&nbsp;&nbsp; Mail : Vannaherb@gmail.com</p> <div class="detail-img" style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 14px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><img src="http://i.lnwfile.com/4jkl6k.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /><img src="http://i.lnwfile.com/a20st0.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /><img src="http://i.lnwfile.com/tg8ewj.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /><img src="http://i.lnwfile.com/78zni5.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /><img src="http://i.lnwfile.com/d6m3uh.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /></div> Thu, 23 May 2013 15:53:00 +0700 ขนมหมี่กรอบแบบถุงจีบข้าง 200 ถุง ปั้นกลม 12 ลูกต่อถุง ราคารวมค่าจัดส่งแล้วทั่วประเทศ http://meekrob.myreadyweb.com/product/detail-156174.html <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">หมี่กรอบ 3 รส</span><span style="color: inherit; font-family: inherit; line-height: 1.5em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">&nbsp;</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">บรรจุแบบถุงพลาสติกขยายข้าง</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">ขนาดกว้าง 8 cm. , สูง 17 cm.รวมหัวถุงโดยประมาณ</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">12 ลูก/ถุง</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">ราคาส่ง 200 ถุง ๆ ละ 20 บาท/ถุง = 4000 บาท</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">รวมค่าจัดส่งแล้วทั่วประเทศทางไปรษณีย์หรือขนส่งเอกชน</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">ราคารวมหัวจับถุง แต่ไม่รวมฉลากกลมหน้าถุง</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; text-align: center; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size:14px;"><span style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: TPTankhun; background-repeat: no-repeat no-repeat;">&nbsp;</span></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 102, 0); font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">มีหูจับหัวถุง 3 แบบและแบบไม่มีหัวถุง</span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: small; color: rgb(255, 102, 0); font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">1. แบบโบว์ปลายแหลม</span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: medium; color: rgb(255, 102, 0); font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><img alt="" height="146" src="http://i.lnwfile.com/4jkl6k.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" width="82" /></span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">&nbsp;</p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: inherit; color: rgb(255, 102, 0); font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">2. แบบลายขาวแดงตัวอักษร Delicious</span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><img alt="" height="147" src="http://i.lnwfile.com/a20st0.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" width="97" /></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><span style="font-size: inherit; color: rgb(255, 102, 0); font-family: inherit; background-repeat: no-repeat no-repeat;">3. แบบโบว์กลม</span></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><img alt="" height="148" src="http://i.lnwfile.com/tg8ewj.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" width="91" /></p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> สีสันสดใสด้วยหัวจับถุงที่สดใส+ดูสะอาดตา น่ารับประทานกว่าเดิม เหมาะกับกลุ่มลูกค้าทุกประเภท &nbsp;เช่น ร้านจำหน่ายของฝาก , ร้านกาแฟ , ร้านค้าย่านสำนักงาน&nbsp; เป็นต้น</p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> รายละเอียด<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - กรุณาระบุหัวจับถุงขนม เวลาสั่งซื้อด้วยนะคะ เพื่อเป็นตัวอย่างสินค้าสำหรับผู้สั่งซื้อไปดูตัวอย่าง หากไม่ระบุมาทางร้านจะจัดส่งแบบไม่มีหูจับหัวถุงให้คะ</p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">- จัดส่งแบบไม่มีหัวถุงราคาเดียวกันคะ คุณลูกค้าสามารถจัดทำฉลากหรือหาหัวถุงที่ชอบติดเองได้คะ<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - สามารถใช้ลูกแม็กเย็บหัวถุงหรือป้ายชื่อร้านติดได้ (ตามตัวอย่างรูปสินค้าเป็นการติดฉลากทับลูกแม็กที่เย็บหัวถุง)<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - บรรจุหมี่ก้อนกลม 12 ก้อน ขนาดก้อนหมี่ใหญ่ประมาณลูกปิงปอง<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - บรรจุ 150 กรัม / ถุงโดยประมาณ<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - ถุงพลาสติกชนิดหนาซีลปากถุงกันอากาศเข้าอย่างดีด้วยรอยซีลกว้าง 5 มม. เพื่อเก็บรักษาได้นานขึ้น<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - ระยะเวลาในการเก็บรักษาในอุณหภูมิปกติเก็บได้นาน&nbsp; 6 เดือน , เก็บรักษาในอุณหภูมิเย็น / ห้องแอร์ อยู่ได้นาน 1 ปี (เฉพาะหมี่กรอบที่ปิดผนึกปากถุงด้วยการซีลปากถุงแล้ว ไม่มีการแกะปากถุง)&nbsp;<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - หลีกเลี่ยงอากาศร้อน+ พื้นที่ร้อน เพราะจะทำให้หมี่คลายตัวและเสียไว<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> - ขายปลีกหน้าร้านทั่วไป 30-40 บาท หรือแล้วแต่ลูกค้าจำหน่าย &nbsp;กลุ่มลูกค้าที่เหมาะ เช่น ร้านกาแฟ,ตลาดของฝาก,ร้านเบเกอรี่,ถนนคนเดิน,แหล่งชุมชน,สถานศึกษา,สถานที่ราชการ เป็นต้น</p> <p style="line-height: 1.5em; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> .................................................<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> หมี่กรอบ 3 รส<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> <span style="font-size: small; color: inherit; font-family: Tahoma; background-repeat: no-repeat no-repeat;">โดย บ้านหมี่กรอบ</span>.com<br style="background-repeat: no-repeat no-repeat;" /> ติดต่อ 081-658-3016&nbsp;&nbsp;&nbsp; LINE : 0816489794&nbsp;&nbsp; Mail : Vannaherb@gmail.com</p> <div class="detail-img" style="text-align: center; color: rgb(85, 85, 85); font-family: Tahoma, Arial, 'MS Sans Serif', sans-serif; font-size: 12px; line-height: 14px; background-repeat: no-repeat no-repeat;"><img src="http://i.lnwfile.com/4jkl6k.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /><img src="http://i.lnwfile.com/a20st0.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /><img src="http://i.lnwfile.com/tg8ewj.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /><img src="http://i.lnwfile.com/78zni5.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /><img src="http://i.lnwfile.com/d6m3uh.jpg" style="border: 0px none; max-width: 680px; background-repeat: no-repeat no-repeat;" /></div> Thu, 23 May 2013 15:53:00 +0700